Hypotheek verwerken in boekhoudprogramma

Heb jij een bedrijfspand gekocht en daarvoor een hypotheek afgesloten? Gefeliciteerd, dat is een belangrijke gebeurtenis. Dan vraag jij je nu waarschijnlijk af hoe je dit moet verwerken in het boekhoudprogramma dat je gebruikt. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden kun je de hypotheekkosten aftrekken van belasting. Bij de balans valt een hypotheek onder passiva en langlopend vreemd vermogen. Een bedrijfspand of bedrijf aan huis dat voor 90% wordt gebruikt voor de onderneming wordt gerekend tot het ondernemingsvermogen. De rente is dan fiscaal aftrekbaar.
Langlopende lening
Bij het afsluiten van de hypotheek moet een grootboekrekening worden gemaakt voor een
langlopende schuld en het bedrag in worden gevuld. De tegenrekening is dan bijvoorbeeld de bank. Daarnaast moet van het gebouw ook de afschrijving worden genoteerd. Dat kan worden gedaan met de grootboekrekeningen gebouwen en afschrijving gebouwen. Om het gebouw af te schrijven moet de restwaarde van de totale waarde van het bedrijfspand worden afgetrokken en gedeeld door het aantal jaar dat het bedrijfspand waarschijnlijk in gebruik zal zijn. De boekwaarde van het pand moet dan wel 50% hoger zijn dan de WOZ waarde.
Aflossing hypotheek invoeren boekhoudprogramma
De aflossing van de hypotheek kan als memoriaalboeking worden toegevoegd in een boekhouding programma, er is dan geen automatische tegenrekening. De aflossing van de lening wordt gezien als afschrijving in plaats van als kosten. De rente wordt wel als kosten beschouwd. De betaalde rente bedragen moet je op de winst en verliesrekening boeken. Het betaalde bedrag komt dan bij lening onder de debetzijde te staan en onder bank bij de creditzijde. Bij het rentebedrag moeten ook de overige kosten van de lening worden geboekt zoals afsluitkosten, provisiekosten en administratiekosten.
Boekhoudsoftware werkt gemakkelijk
Veel boekhoudprogramma’s werken tegenwoordig heel gemakkelijk. Sterker nog, ook een online boekhoudprogramma waar je overal toegang tot hebt, behoort tot de mogelijkheden. Vaak heeft een boekhoudprogramma een map genaamd onderhoud grootboekrekeningen. Hier hoef je alleen maar op nieuw te klikken. Je kunt dan aangeven of het een post voor de balans is of voor de verlies en winstrekening. Voor de afschrijvingen kan als categorie diversen worden gekozen, of memoriaalboeking. Veel boekhoudsoftware heeft een standaard rekeningschema. Als je dat gebruikt, kun je kijken of er een grootboekrekening hypotheek in is opgenomen. Je kunt ook rekeningschema’s in het programma importeren.