Vaste klanten en rekeningen

Als ondernemer die B2B of B2C verkoopt, krijg je soms te maken met mensen die niet gelijk willen betalen. Een veelgehoorde gezegde luid: “Een klant die tevreden is een klant die ook terug zal keren”. Klopt dit? Is een klant die loyaal is altijd een klant die op lange termijn van waarde kan zijn voor jouw bedrijf?

Klantloyaliteit vs. Klanttevredenheid

Veel mensen denken dat een klant die tevreden is gelijk loyaal is aan jouw bedrijf. Dit hoeft niet zo te zijn. Heeft u klanten die tevreden zijn over uw bedrijf, dan is er een grote kans dat ze tevreden zijn over de geleverde dienst(en) en/of product(en). Een hoge klanttevredenheid leid niet gelijk tot een klant die loyaal is. Veel klanten zullen altijd verder zoeken naar andere bedrijven die dezelfde soort producten of diensten kunnen leveren voor een lagere prijs. Bij klantloyaliteit werk je net iets harder om de klant langer aan je binden. Een klant die steeds maar weer terugkomt is in principe loyaal. Als ondernemer ben je genoodzaakt om de klanten bij je te houden.

Rekeningen betalen?

De kans dat een loyale klant opeens rekeningen niet meer betaald, is erg klein. Een bedrijf is altijd op zoek naar loyale klanten die rekeningen op tijd, maar ook volledig betalen. Er zijn loyale klanten die de kansjes vanaf lopen, en op lange termijn niet winstgevend kunnen zijn voor de onderneming.

Indien het duidelijk is dat een klant slechte betaalgedrag er op na houdt, moet je een keuze maken of je klant wil behouden, of dat je de klant afstoot. Een klant kan een negatieve impact hebben op de winstgevendheid van uw onderneming. Als dit vaker voorkomt, gaat er iets fout in de communicatie tussen beide partijen (vraag en aanbod of tussen verwachtingen en uiteindelijke resultaten).

Wat te doen?

Als ondernemer heb je voldoende ervaring met het onderhandelen tussen de onderneming en de klant. Er zijn verschillende cursussen die u kunnen helpen om ervoor te zorgen dat klanten gestimuleerd worden om toch te betalen. Een duidelijke facturatiesysteem (volg de KISS principe: Keep It Simple Stupid!) zorgt ervoor dat een hoop verwarring vermeden kan worden. Een goed voorbeeld is een automatische betaling, in combinatie met een procedure voor alle soorten van communicatie, waaronder: e-mail, via een brief en telefonisch. Indien de klant niet wilt betalen, kan je kiezen voor een incassobureau, zoals bijvoorbeeld Credifin Nederland. Een incassobureau als Credifin werkt met een no-cure no-pay principe, waarbij u alleen betaalt als u uw geld terug heeft!

Hoe wordt de maximale hypotheek vastgesteld?

De maximale hypotheek wordt vastgesteld door je jaarinkomen maar ook door de waarde van de woning. In 2013 mag de hypotheek maximaal 105% van de waarde van de woning zijn. Ieder jaar wordt dit percentage 1%-punt verminderd. De waarde van de woning moet vanaf 2018 gelijk of minder zijn dan de hypotheek. Het beschermt je tegen het risico dat men bij de verkoop van de woning met een restantschuld achterblijft.

Restantschuld

Een bij de verkoop van de woning doet zich voor als de woning minder opbrengt dan de hoogte van de hypotheek. Wanneer de maximale hypotheek veel hoger is dan de hypotheek dan kan het nog altijd dat van deze vereiste wordt afgeweken. In dit geval blijft het een mogelijkheid om een hypotheek te nemen die hoger is dan de waarde van de woning als het gemakkelijk te voldoen is.

Kosten die eenmalig bij een maximale hypotheek erbij komen

Je krijgt te maken met eenmalige kosten naast de prijs van de woning wanneer je een woning koopt. Deze kosten bedragen tussen de zes en acht procent van de totale koopsom van een bestaande woning. Bij nieuwbouw bedragen de kosten tussen vijf en acht procent. De eenmalige kosten zijn onder te splitsen in aankoop- en financieringskosten. Deze financieringskosten zijn aftrekbaar van de belasting, de kosten voor de aankoop niet.

Dit moet je weten over woonverzekeringen

Als we het over woonverzekeringen hebben dan doelen we op drie verschillende verzekeringen: de inboedelverzekering, de opstalverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Rondom deze verzekeringen bestaan regelmatig misverstanden en onduidelijkheden. Omdat deze onduidelijkheden soms grote financiële gevolgen kunnen hebben, willen we ze graag ophelderen.

Huiseigenaren worden door de bank waar de hypotheek afgesloten is vaak verplicht gesteld om een opstalverzekering af te sluiten. Dit is logisch, want brand kan een huis volledig verwoesten of beschadigen. Hetzelfde kan uiteraard ook gebeuren met de inboedel. De noodzaak van een aansprakelijkheidsverzekering moet daarom ook niet onderschat worden. Door foutjes kunnen er claims van zeer van geld ontstaan. Om misverstanden voor deze woonverzekeringen uit de wereld te helpen, noemen we ze.

1.Huis- en inboedelverzekering niet te hoog

Dit is zeker onjuist. Een huis is verzekerd voor de herbouwwaarde en de inboedel voor nieuwwaarde. Het inschatten van het goede verzekerd bedrag is niet bepaald gemakkelijk. Verzekeraars bieden hulpmiddelen door bijvoorbeeld berekeningstools om de indicatieve waarde te kunnen bepalen. Vaak wordt onterecht gedacht dat je als verzekerde een lager bedrag kunt opgeven. Maar stel dat je een fikse brand krijgt in je woning, dan ontstaat er alleen al een schade van tienduizenden euro’s. Het is dus een misverstand. Bij een te laag verzekerd bedrag (namelijk onderverzekering), krijgt u namelijk kleine schades maar voor een deel uitgekeerd.


 

2. Een opstalverzekering is niet nodig

Dit is ook zeer onjuist. De kans op een substantiële schade aan een huis is uiteraard zeer klein. Maar stel dat het u wel overkomt dan is er meten een schade van tienduizenden euro’s of misschien nog veel meer. De kans is wel klein, maar de gevolgen zijn nauwelijk te overzien wanneer het wel gebeurt. Het is dus zeker niet aan te adviseren om het risico van een grote schade te lopen. Omdat de kans op een grote schade klein is, zijn de premies laag.
 

3. Geld in huis is meeverzekerd

Dit is bij een inboedelverzekering niet het geval! Geld en geldswaardige papieren zijn meeverzekerd op de inboedelverzekering, maar hou er wel rekening mee dat dit beperkt is. Verzekeraars hanteren namelijk een maximaal bedrag dat meeverzekerd is op de inboedelverzekering. Dit bedrag verschilt qua hoogte per verzekeraar. De ene verzekeraar beperkt de dekking tot €450 euro, andere verzekeraars bieden dekking tot wel €1.000 of €1.250.

Verzekering nodig? Probeer dan vooral om meerdere verzekering te vergelijken.
 

Hypotheek verwerken in boekhoudprogramma

Heb jij een bedrijfspand gekocht en daarvoor een hypotheek afgesloten? Gefeliciteerd, dat is een belangrijke gebeurtenis. Dan vraag jij je nu waarschijnlijk af hoe je dit moet verwerken in het boekhoudprogramma dat je gebruikt. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden kun je de hypotheekkosten aftrekken van belasting. Bij de balans valt een hypotheek onder passiva en langlopend vreemd vermogen. Een bedrijfspand of bedrijf aan huis dat voor 90% wordt gebruikt voor de onderneming wordt gerekend tot het ondernemingsvermogen. De rente is dan fiscaal aftrekbaar.
Langlopende lening
Bij het afsluiten van de hypotheek moet een grootboekrekening worden gemaakt voor een
langlopende schuld en het bedrag in worden gevuld. De tegenrekening is dan bijvoorbeeld de bank. Daarnaast moet van het gebouw ook de afschrijving worden genoteerd. Dat kan worden gedaan met de grootboekrekeningen gebouwen en afschrijving gebouwen. Om het gebouw af te schrijven moet de restwaarde van de totale waarde van het bedrijfspand worden afgetrokken en gedeeld door het aantal jaar dat het bedrijfspand waarschijnlijk in gebruik zal zijn. De boekwaarde van het pand moet dan wel 50% hoger zijn dan de WOZ waarde.
Aflossing hypotheek invoeren boekhoudprogramma
De aflossing van de hypotheek kan als memoriaalboeking worden toegevoegd in een boekhouding programma, er is dan geen automatische tegenrekening. De aflossing van de lening wordt gezien als afschrijving in plaats van als kosten. De rente wordt wel als kosten beschouwd. De betaalde rente bedragen moet je op de winst en verliesrekening boeken. Het betaalde bedrag komt dan bij lening onder de debetzijde te staan en onder bank bij de creditzijde. Bij het rentebedrag moeten ook de overige kosten van de lening worden geboekt zoals afsluitkosten, provisiekosten en administratiekosten.
Boekhoudsoftware werkt gemakkelijk
Veel boekhoudprogramma’s werken tegenwoordig heel gemakkelijk. Sterker nog, ook een online boekhoudprogramma waar je overal toegang tot hebt, behoort tot de mogelijkheden. Vaak heeft een boekhoudprogramma een map genaamd onderhoud grootboekrekeningen. Hier hoef je alleen maar op nieuw te klikken. Je kunt dan aangeven of het een post voor de balans is of voor de verlies en winstrekening. Voor de afschrijvingen kan als categorie diversen worden gekozen, of memoriaalboeking. Veel boekhoudsoftware heeft een standaard rekeningschema. Als je dat gebruikt, kun je kijken of er een grootboekrekening hypotheek in is opgenomen. Je kunt ook rekeningschema’s in het programma importeren.

Hoe krijg je een hypotheek?

Hoe krijg je een hypotheek?

De droom van velen; een eigen huis kopen. Dat is een bijzonder moment in ieder zijn leven. Echter, zul je wel een lening bij de bank moeten krijgen, aangezien de meeste mensen niet genoeg geld op hun eigen rekening hebben om het zelf in een keer te betalen. De bank heeft een heel proces hiervoor, dus daarom wordt hieronder het proces even in het kort uitgelegd. 

De mogelijkheden verkennen

Eerst is het slim om uit te pluizen hoeveel je mag lenen, daar heb je simpele tools op internet voor om dit uit te rekenen. Op die manier kan je ook alvast een idee krijgen hoeveel je per maand kwijt zal zijn en hoeveel je zal overhouden. Pas hierna is het verstandig om te beginnen met zoeken naar een geschikt huis. Als je eenmaal een huis hebt gevonden en in een vergevorderd stadium bent in de onderhandelingen, wordt het tijd om een hypotheekadviseur te vinden. Die kan je krijgen via je bank of een extern bedrijf. Het is gebruikelijk om hierin advies te krijgen op het gebied van de soorten hypotheken en de soorten die het beste bij u zal passen. Ook is het mogelijk om zelf een hypotheek af te sluiten, zonder adviseur. We spreken dan van een execution-only. Echter, om dit voor elkaar te krijgen, eist de toezichthouder AFM dat je eerst een kennis- en ervaringstoets doet. Als je een hypotheekadviseur neemt, zorg dan wel dat je van te voren alle belangrijke documenten verzameld hebt. Vervolgens zal hij de offerte aanvragen bij de bank waar jij een hypotheek wilt. Je krijgt dan een gedetailleerd rapport met het bedrag wat je mag lenen, de rente en de voorwaarden.

 

Het afsluiten van de hypotheek

Als je eenmaal je offerte hebt gekregen, kan er een geldigheid aan zitten. Je kan er op dit punt nog voor kiezen om aanvullende verzekeringen te nemen, uiteraard zullen deze ook in rekening worden gebracht. Als alle partijen akkoord zijn dan krijg je van de adviseur of notaris te horen dat het geld bij de notaris is aangekomen. De notaris is er verantwoordelijk voor om het geld over te maken aan alle betrokken partijen en de belastingdienst. Als dit allemaal goed geregeld wordt, kan je niet lang daarna de hypotheekakte bij de notaris gaan tekenen. Vanaf dat moment mag je je huiseigenaar noemen en ga je beginnen met het betalen van je maandelijkse lasten voor je hypothecaire lening.

Wat is een doorlopend krediet?

Doorlopend krediet is een term voor een vorm van lenen waarbij een leensom tijdens de looptijd van de lening helemaal of gedeeltelijk in kleine bedragen kan worden opgenomen. Het is dus een zeer flexibele vorm van lenen in verhouding tot de meeste vormen van lenen. In de meeste gevallen wordt een doorlopend krediet gebruikt als een financiële reserve die gedurende de duur van het lenen tot je beschikking staat. Een doorlopend krediet is dus een flexibele vorm van lenen die een financiële hulp of reserve kan bieden wanneer je niet precies weet hoeveel geld je ergens aan uit gaat geven.

Rente & aflossing

Bij een doorlopend krediet betaal je elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing. Hoe hoger je kredietlimiet is, hoe lager het rentepercentage dat aan de lening is gekoppeld. Bij doorlopend krediet bestaat de maandelijkse termijn uit ongeveer 2% van het openstaande bedrag. Hoewel dit erg voordelig klinkt wil dit niet zeggen dat de lasten lager worden. Dit percentage van 2% ligt niet vast doordat een doorlopend krediet erg flexibel is.

Looptijd & kredietlimiet

Hoe veel het limiet van een doorlopend krediet bedraagt en hoe lang de flexibele vorm van lenen duurt kan worden vastgelegd in de leenovereenkomst. Deze vorm van lenen heeft echter een flexibele looptijd. Dit kan tijdens de looptijd van de lening veranderen door bijvoorbeeld het extra aflossen van het doorlopend krediet. Wanneer er bij een doorlopend krediet vroegtijdig afgelost wordt, wordt hierover geen boete gerekend in tegenstelling tot andere vormen van lenen. Ook kan de looptijd van de lening veranderen door het opnieuw opnemen van afgeloste bedragen. Je hoeft dus naast een doorlopend krediet geen andere lening af te sluiten.

Wanneer je een doorlopend krediet bijvoorbeeld het kredietlimiet €20.000,- euro bedraagt staat de rente nooit vast. Toch betaal je bij deze vorm van lenen wel iedere maandtermijn hetzelfde bedrag. Zo kan je de ene maand €360,- euro betalen aan aflossing en €40,- euro betalen aan rente en de maand hierna €380,- euro aan aflossing en €20,- euro aan rente. In het weergeven voorbeeld van een doorlopend krediet is er in de tweede maand €20,- euro meer afgelost dan in de eerste maand. Op deze manier kan de rentestand de duur van een doorlopend krediet beïnvloeden.

Kenmerken van doorlopend krediet

De rente is flexibel, maar de maandtermijn blijft hetzelfde bedrag.
De duur van een doorlopend krediet staat niet vast.
Er kan boetevrij extra krediet worden afgelost.
Er is geen sprake van een vast leenbedrag, maar wel van een krediet.
Er wordt alleen rente betaald over het opgenomen bedrag.
Volledig afgeloste bedragen kunnen opnieuw opgenomen worden.
Er kan ieder moment een geldbedrag worden opgenomen tot een maximum van het afgesproken kredietlimiet.

Doorlopend krediet naar incassobureau?

Mogen er incassokosten gerekend worden bij een doorlopend krediet wat niet betaald wordt? Dat is een zeer goede vraag. Wij hebben navraag gedaan en komen tot de conclusie dat dat niet mag. Veel incassobureaus hebben daar maling aan en sturen zonder pardon een brief waarin staat dat je moet betalen. Als de vordering te maken heeft met een doorlopend krediet maar ook met een persoonlijke lening bijvoorbeeld en het valt onder de Wet op het Consumentenkrediet, dan mag een incassobureau geen buitengerechtelijke incassokosten bij de oorspronkelijke schuld in rekening brengen. Dit staat zelfs in artikel 34 van de Wet op het Consumentenkrediet.

Sparen buitenland

direct-geld

Rentepercentages in het buitenland

Er zijn een paar banken in Nederland, zoals de ABN Amro bank en de SNS bank, die ook verschillende vestigingen in het buitenland hebben. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de SNS bank in een ander land in Europa een hogere rente geeft aan zijn spaarders dan in Nederland. Het is dan toch niet zo makkelijk om over te stappen. Meestal geldt bij deze banken namelijk de regel dat alleen mensen een spaarrekening kunnen openen als ze in het desbetreffende land woonachtig zijn. De verschillende rentes van de verschillende banken in het buitenland kun je op internet nakijken. Vrijwel iedere bank heeft een eigen website waar alle informatie over het openen van een spaarrekening vermeld wordt en hoeveel rente je ontvangt. Je kunt zo dus makkelijk en snel alle rentepercentages met elkaar vergelijken.

Spaarrekening in het buitenland

Geld is een heel belangrijk product waar we tegenwoordig niet meer zonder kunnen. Met geld kun je bijna alles; je kunt er eten en drinken voor kopen, kleding mee kopen, onderdak mee huren of kopen, een auto mee financieren en van op vakantie gaan. Je kunt ook lenen met bijvoorbeeld een persoonlijke lening zodat je duurdere producten kunt kopen.
Hoe meer geld er op je bankrekening staat, hoe meer je ervan kunt doen en kopen. Daarom is het erg belangrijk dat mensen maandelijks een bedrag op een aparte rekening, oftewel een spaarrekening, zetten. Zo bouw je een mooi bedrag op, waar je later profijt van hebt omdat je er bijvoorbeeld je wensen mee kunt vervullen. De meeste Nederlanders hebben een spaarrekening bij een bank in Nederland geopend, maar je kunt er ook voor kiezen om in het buitenland een spaarrekening te openen.

Risico van spaarrekening in het buitenland

Niet veel mensen lukt het meer om een spaarrekening bij een buitenlands filiaal van een bank die in Nederland haar zetel heeft, te openen als ze er niet woonachtig zijn. Dit is omdat veel banken eisen dat spaarders woonachtig zijn in het land waar de rekening wordt geopend. Veel banken maken klanten het erg moeilijk of soms zelfs onmogelijk op te sparen bij een buitenlands filiaal. Als je van plan bent om een spaarrekening te openen in het buitenland een land waar de euro geen betaalmiddel is, moet je rekening houden met een groot risico, namelijk valutaschommelingen. Buitenlands spaargeld kan in dat geval dus dalen in waarde en op dat moment is een hoge rente dus alleen maar gebakken lucht. Daarnaast loop je ook een enorm risico als de buitenlandse bank failliet zou gaan. Deze zal normaliter niet onder het garantiestelsel van DNB vallen en dus loop je een grote kans dat je in het geval dat de bank failliet gaat, geen cent terug ziet van je spaargeld.